Linh kiện bếp gas công nghiệp


Linh kiện bếp công nghiệp 247

Những linh kiện tiêu biểu

Kiềng bếp âu Kiềng bếp hầm Kiềng bầu bếp á Kiềng thấp bếp á
Kiềng bếp âu Kiềng bếp hầm Kiềng bầu bếp á Kiềng thấp bếp á
Họng 7b Họng 5A1 Họng cổ điếu vuông Họng cổ điếu thẳng
Họng Wonderful 7b Họng Wonderful 5A1 Họng cổ điếu vuông Họng cổ điếu thẳng
Pép đốt tủ cơm
Họng bếp CN Pép đốt tủ cơm Họng âu kép Hàn Quốc Họng âu đơn Hàn Quốc
Chân tăng chỉnh
Súng mồi lửa Chân tăng chỉnh Ống đẫn gas Dây cấp mềm
Van mồi gas Van chỉnh gas Van khóa nước Vòi gạt nước tự động