Linh kiện


Linh kiện bếp công nghiệp 247

Những linh kiện tiêu biểu

Tay khóa xoay tủ cơm tay khóa móc tủ cơm Kiềng bầu bếp á Kiềng thấp bếp á
Tay khóa xoay tủ cơm  Tay khóa móc tủ cơm  Kiềng bầu bếp á Kiềng thấp bếp á
Kiềng bếp âu Họng 7b Họng 5A1 Thanh Gia nhiệt
Kiềng bếp âu Họng Wonderful 7b Họng Wonderful 5A1 Thanh gia nhiệt tủ cơm
Kiềng bếp hầm Pép đốt tủ cơm Họng cổ điếu vuông Họng cổ điếu thẳng
Kiềng bếp hầm Pép đốt tủ cơm Họng cổ điếu vuông Họng cổ điếu thẳng
Van Phao tủ cơm Chân tăng chỉnh Ống gió tôn Gioăng silicon
Van Phao tủ cơm Chân tăng chỉnh Ống gió tôn Gioăng silicon